Jak to funguje

Aplikace iSmartLanguage Obchodní angličtina a iSmartLanguage Klasická angličtina jsou ZDARMA dostupné na App Store℠. Po jejich stažení do vašeho mobilního zařízení a jejich spuštění, je ihned dostupný textový obsah celého kurzu v jeho plném rozsahu. Kurzy vycházejí z metody Imitum®.

V první lekci, která slouží nejen jako ukázková, ale zároveň i jako návod Jak studovat s iSmartLanguage si můžete vyzkoušet, jak se aplikace ovládá, jak je ozvučena a jak si ji přizpůsobit dle vašich preferencí.

Ve všech ostatních lekcích jsou pro ukázku vždy první tři věty „ozvučené“. Komplet zvukových stop ke každé lekci nebo k celému kurzu je předmětem koupě. Zakoupení je možné jen přímo z aplikace během připojení k internetu.

Po zakoupení jednotlivé lekce nebo celého kurzu se v aplikaci zpřístupní možnost zakoupené zvuky stáhnout. Pro stahování zakoupených zvuků doporučujeme připojit vaše mobilní zařízení k internetu přes Wi-Fi z důvodu rychlejšího a stabilnějšího přenášení většího objemu dat (každá lekce má několik megabytů).

Po stažení zvukových stop je lekce připravena ke studování.